Texto e voz: Xulio Xiz / Música: Asociación Músico Crisanto, de Rábade - Begonte - Outeiro de ReiTexto y voz: Xulio Xiz / Música: Asociación Músico Crisanto, de Rábade - Begonte - Outeiro de ReiText and voice: Carlos Rodríguez Otero / Music: Asociación Músico Crisanto, Rábade - Begonte - Outeiro de Rei