Catuxa Celeiro Muñoz

Naceu en Santiago o 17 de xullo de 1982. Estudiou EXB no colexio público Pío XII e Bacharelato e COU no Instituto Rosalía de Castro de Santiago e, en outubro de 2000, comezou os estudios de medicina na Universidade de Lleida.

Foi alumna do conservatorio de Santiago, onde estudiou solfeo e piano, simultaneando esta actividade coa práctica do baloncesto.

Ten publicado poemas na revista do Instituto Rosalía de Castro de Santiago.