Autor: 
X. Carlos Gómez Alfaro
Undefined
Ficheiros: 
Cantiga para rouba-lo Corazón do Neno de Begonte (Terceiro Premio)

Tipo de certame: