Autor: 
Xosé Román Escourido Basanta
Undefined
Ficheiros: 
Chegada do Mar (Conto de Nadal) (2º Premio)

Tipo de certame: