Colectivo AMENCER

O "Colectivo AMENCER" nace en abril de 1982 e está formado por alumnos de EXB do Seminario Menor Diocesano de Mondoñedo. Os membros do colectivo son elexidos cada ano a comenzo do curso polos propios alumnos e son os responsables da edición do xornal escolar "AMENCER". No ano 1989 formaban este colectivo os rapaces: Ciriaco Vilar Fernández, César Lombardía Torres, Alexandre Teijeiro Orol, Anxo Rodríguez Moreda, Xosé M. Basanta Melgarejo, Martín Anello Durán, Xosé A. Pacio Fraiz, Pedro López García, Xabier Cancio Llenderrozos, Ignacio Lorenzo Toimil, Abel Vigo García, Tomas Bajatierra Rejes e Ricardo Lombardía Torres.

O "Colectivo AMENCER" está dirixido polo profesor do Seminario Félix Villares Mouteira.