Autor: 
Baldomero Iglesias Dobarro (Mero)
Undefined
Ficheiros: 
En Begonte, un día... (Primeiro Premio)

Tipo de certame: