Autor: 
Manuel Oreste Rodríguez López
Undefined
Ficheiros: 
O Belén de Begonte armoniza o Misterio do Nadal coa Paisaxe e a Lingua Galega (Segundo Premio)

Tipo de certame: