Autor: 
María Guillermina Mosquera Sánchez
Undefined
Ficheiros: 
O Belén Electrónico, unha Badalada de Nadal (Primeiro Premio)

Tipo de certame: