Autor: 
Santiago Rodríguez López
Undefined
Ficheiros: 
O neno Deus naceu na cima da Guiza (Segundo Premio)

Tipo de certame: