Autor: 
Xosé Antón López Dobao
Undefined
Ficheiros: 
Preparando o Nacemento de Cristo (Terceiro Premio)

Tipo de certame: