Xosé Luís Otero Cebral

Xosé Luis Otero Cebral é mestre e escritor.

Ten coordinado labores escolares premiados polo Museo de Pontevedra e programas de Radio Escolar Consellería de Educación.

É autor de varios libros de poesía e etnografía, tendo que subliñarse o seu traballo sobre O carro en Galicia.

Colabora asiduamente co xornal El Progreso, téndoo feito en La Voz de Galicia, Palacio do Rei, Lúa Nova...

Gañou o certame “Vir Fluvius” en 1995, o “Iar” de folclore en 1994 e 1996, o “Vila de Vilalba” de xornalismo en 1998, así como o Certame poético Xohán de Requeixo na súa sexta edición.