Nadal 1990 - 1991

Ano: 
1990
Libro: 
Libro 1990 - 1991
Pregoeiro/a: 
Antonio Calvo Varela
Pregón: 
Invitación ao Pregón 1990 Pregón Antonio Calvo Varela
Certame Poesia
Certame Xornalismo
Certame Arte
Certame Debuxo Infantil
Prensa: 
La Voz de Galicia, 14/11/1990 La Voz de Galicia, 29/11/1990 El Progreso, 30/11/1990 La Voz de Galicia, 30/11/1990 Amencer, 12/1990 El Ideal Gallego, 05/12/1990 El Progreso, 07/12/1990 Heraldo de Vivero, 07/12/1990 El Progreso, 08/12/1990 La Voz de Galicia, 11/12/1990 A Nosa Terra, 13/12/1990 La Voz de Galicia, 14/12/1990 La Voz de Galicia, 14/12/1990 El Progreso, 15/12/1990 El Progreso, 15/12/1990 La Voz de Galicia, 15/12/1990 El Progreso, 16/12/1990 El Progreso, 16/12/1990 La Voz de Galicia, 16/12/1990 La Voz de Galicia, 16/12/1990 Atlántico Diario, 21/12/1990 El Progreso, 23/12/1990 El Progreso, 23/12/1990 El Progreso, 23/12/1990 Diario de Pontevedra, 24/12/1990 El Progreso, 27/12/1990 A Nosa Terra, 28/12/1990 La Voz de Galicia, 29/12/1990 Amencer, 01/1990 La Voz de Galicia, 01/1991 Nota de Prensa Clausura, 01/1990 Nota de Prensa Poesía, 01/1990 Nota de Prensa Xornalismo, 01/1990 El Progreso, 01/01/1991 El Progreso, 15/01/1991 La Voz de Galicia, 15/01/1991 El Progreso, 16/01/1991 La Voz de Galicia, 16/01/1991 El Progreso, 17/01/1991 La Voz de Galicia, 17/01/1991 La Voz de Galicia, 18/01/1991 La Voz de Galicia, 20/01/1991 El Progreso, 23/01/1991 El Progreso, 23/01/1991 La Voz de Galicia, 26/01/1991 El Progreso, 27/01/1991 La Voz de Galicia, 27/01/1991
Outros: 
Lotería de Nadal 1990 Calendario 1991